Organic Handmade Misua เส้นหมี่ออร์แกนิค
MH FOOD

Organic Handmade Misua เส้นหมี่ออร์แกนิค

Regular price 255.00 ฿
/

Organic handmade misua เส้นหมี่ออร์แกนิค 500g

 

Product of Malaysia

No Colouring No Preservative

Ingredients: Certified Organic Unbleached Flour, Filtered Water, Sea Salt.

 

สินค้าของประเทศมาเลเซีย

ไม่ใส่สี ไม่ใส่สารกันบูด

ส่วนประกอบ: แป้งไม่ฟอกออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง น้ำกรอง เกลือทะเล