Moringa Essential Oil
Moringa Essential Oil
Moringa Essential Oil
Moringa Essential Oil
Macrobiotic World

Moringa Essential Oil

Regular price 132.00 ฿
/

Moringa Essential Oil | น้ำมันหอมระเหย เมล็ดมะรุม

Moringa Oil is obtained from moringa seeds through cold-compressing process. Moringa oil comes in pale yellow to brownish yellow color.

น้ำมันมะรุมได้มาจากเมล็ดมะรุมผ่านกระบวนการประคบเย็น น้ำมันมะรุมมีสีเหลืองซีดถึงเหลืองน้ำตาล

How to use: Smooth 2-4 drops on your face in the morning and evening to nourish your skin.

ลูบไล้บนใบหน้า 2-4 หยด ในตอนเช้าและเย็น เพื่อบำรุงผิวของคุณ

For moisturizing face and body, mix a drop of moringa oil  with carrier oil like jojoba or apricot seed.

ให้ผสมน้ำมันมะรุมหนึ่งหยดกับน้ำมันตัวพา เช่น โจโจบาหรือเมล็ดแอปริคอท

Country of Origin: India

Warning/ Caution: For external use only. Conduct patch test before using to ensure no harmful effects or allergies occur. Avoid contact with eyes.

ใช้ภายนอกเท่านั้น ดำเนินการทดสอบแพทช์ก่อนใช้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผลกระทบที่เป็นอันตรายหรืออาการแพ้เกิดขึ้น หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับตา.

____________________________________________________________________________

Масло моринги получают из семян моринги путем холодного отжима. Масло моринги бывает от бледно-желтого до коричневато-желтого цвета.

Способ применения: нанесите 2-4 капли на лицо утром и вечером для питания кожи.

Для увлажнения лица и тела смешайте каплю масла моринги с маслом-носителем, например, с маслом жожоба или абрикосовых косточек.

Страна происхождения: Индия

Предупреждение / Осторожно: Только для внешнего использования. Перед использованием проведите тест на пластырь, чтобы убедиться в отсутствии вредных воздействий или аллергии. Избегайте попадания в глаза.