Organic-Bio Cloves กานพลู
Macrobiotic World

Organic-Bio Cloves กานพลู

Regular price 323.00 ฿
/

Organic / Bio Cloves | กานพลู

Weight : 100g

Our Cloves are non GMO, Certified Organic and Bio Certified. 

กานพลูของเราไม่ใช่ GMO ได้รับการรับรองออร์แกนิค และได้รับการรับรองทางชีวภาพ

Cloves are the aromatic flower buds of a tree in the family Myrtaceae, Syzygium Aromaticum and are commonly used as a spice. 

กานพลูเป็นดอกตูมที่มีกลิ่นหอมของต้นไม้ในตระกูล Myrtaceae, Syzygium Aromaticum และมักใช้เป็นเครื่องเทศ

Nutritional Composition & its Health Benefits

Cloves has a very rich origin of dietary fiber. It is also a good source of Iron, Magnesium and Calcium and an excellent source of Manganese too.

กานพลู มีต้นกำเนิดที่อุดมไปด้วยเส้นใยอาหาร นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่ดีของธาตุเหล็ก แมกนีเซียม และแคลเซียม และเป็นแหล่งที่ดีของแมงกานีสด้วย

Cloves contains anti oxidants which help prevent cell damage. It contributes also an antibacterial and anti-inflammatory agent. For this reason, ayurvedic healers use cloves in treating digestive and respiratory ailments. In ancient times, people use clove to check tooth decay. It has significant amount of eugenol which being used for root canal therapy and general gum pain. Cloves has a natural anesthetic, analgesic ad anti-septic property. 

กานพลู มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายของเซลล์ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดสารต้านเชื้อแบคทีเรียและต้านการอักเสบ ด้วยเหตุนี้หมออายุรเวทจึงใช้กานพลูในการรักษาโรคทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ ในสมัยโบราณ ผู้คนใช้กานพลูเพื่อตรวจฟันผุ มีสารยูจีนอลจำนวนมากที่ใช้รักษาคลองรากฟันและอาการปวดเหงือกทั่วไป กานพลูมีคุณสมบัติเป็นยาชาธรรมชาติ ยาแก้ปวด และคุณสมบัติต้านการติดเชื้อ

Where to use

Cloves can be part in making fruit pies, seasoning, marinades and spiced tea. 

กานพลูสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการทำพายผลไม้ เครื่องปรุงรส หมักดอง และชาปรุงรส

Sample Recipe

Pie

All-Purpose Flour

Salt

Chunks of Cold Butter

How to cook Pie

1. Mix ingredients well

2. Keep mixing the ingredients until you get a texture like a breadcrumbs

3. Wrap in plastic wrap and chill for at least 30 minutes

Filling

Half-inch thick Apple

Coconut Syrup

Ground Cloves

Ground Nutmeg

Lemon Juice

Lemon Zest

How to cook Filling

1.Mix all ingredients in a separate bowl

General Cooking

1. Put filling in the pie and make a high layer.

2. Sprinkle more coconut syrup on top

3. Brush with egg on the top base of the pie.

4, Let it cook for 45-55 minutes in 175 Fahrenheit. 

_______________________________________________________________________________

Наша гвоздика не имеет ГМО, сертифицирована как органическая и биологическая.

Гвоздика - это ароматные цветочные бутоны дерева семейства Myrtaceae, Syzgium Aromaticum, которое обычно используется в качестве пряности.

Пищевая ценность и ее польза для здоровья

Гвоздика богата пищевыми волокнами. Это также хороший источник железа, магния и кальция, а также отличный источник марганца.

Гвоздика содержит антиоксиданты, которые помогают предотвратить повреждение клеток. Он также обладает антибактериальным и противовоспалительным действием. По этой причине аюрведические целители используют гвоздику при лечении пищеварительных и респираторных заболеваний. В древние времена люди использовали гвоздику для лечения кариеса. Он содержит значительное количество эвгенола, который используется для лечения корневых каналов и общей боли в деснах. Гвоздика обладает естественными обезболивающими, обезболивающими и антисептическими свойствами.

Где использовать

Гвоздику можно добавлять в фруктовые пироги, приправы, маринады и пряный чай.

Образец рецепта

Пирог

Мука общего назначения

Соль

Кусочки холодного масла

Как приготовить пирог

1. Хорошо перемешайте ингредиенты.

2. Продолжайте перемешивать ингредиенты, пока не получите текстуру, похожую на панировочные сухари.

3. Оберните полиэтиленовой пленкой и охладите не менее 30 минут.

Заполнение

Яблоко толщиной в полдюйма

Кокосовый сироп

Молотая гвоздика

Измельченный мускатный орех

Лимонный сок

Лимонная цедра

Как приготовить начинку

1. смешайте все ингредиенты в отдельной миске.

Общая кулинария

1. Выложить начинку в пирог и сделать высокий пласт.

2. Полейте сверху кокосовым сиропом.

3. Смажьте верхнюю основу пирога яйцом.

4. Дайте ему вариться 45-55 минут при температуре 175 по Фаренгейту.