Coconut Nectar

Coconut Nectar

Regular price 221.00 ฿
/

Organic / Bio Coconut Nectar | น้ำตาลมะพร้าว


Weight : 500g / 1000g

Product of Thailand.

100% Natural, Vegan | Chemical Free | GMO FREE | Gluten Free | Unbleached | No Refined Sugar | No Preservatives | No Added Flavour / Colour | Certified Organic | Very Low Fructose

This mineralized, alkaline natural sweetener comes from the thick sap of the coconut blossom, which is then low temp evaporated to produce a low glycemic, pourable sweetener. This low temperature heating process ensures all active nutrients and enzymes are left in tact, which is of great benefit to the consumer. This sap can also be fermented to created coconut aminos ( soy sauce replacement) as well as coconut vinegar. Coconuts are known for pulling a rich variety of nutrients from their soils, which makes consuming any delicious coconut products even better !

สารให้ความหวานตามธรรมชาติที่มีแร่ธาตุและเป็นด่างนี้มาจากน้ำนมที่มีความหนาแน่นของดอกมะพร้าว จากนั้นจึงระเหยไปที่อุณหภูมิต่ำจนกลายเป็นสารให้ความหวานที่เติมน้ำตาลต่ำและเทได้ กระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิต่ำนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าสารอาหารและเอ็นไซม์ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดจะคงสภาพไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริโภค น้ำนมนี้สามารถหมักเพื่อสร้างอะมิโนมะพร้าว (ทดแทนซีอิ๊ว) เช่นเดียวกับน้ำส้มสายชูมะพร้าว มะพร้าวขึ้นชื่อในการดึงสารอาหารที่หลากหลายจากดิน ซึ่งทำให้การบริโภคผลิตภัณฑ์มะพร้าวอร่อยๆ ดียิ่งขึ้นไปอีก !

How to use : 1-2 teaspoons should be enough to sweeten a single serving dish. Coconut nectar can be used to replace honey in a 1:1 ratio. 1 cup of white sugar can be replaced by 2/3 cup of coconut nectar, and ¼ cup of liquid can be removed from the recipe from which the dry sugar is being replaced.

1-2 ช้อนชาน่าจะเพียงพอสำหรับใส่จานเสิร์ฟหนึ่งจาน น้ำตาลมะพร้าวสามารถใช้ทดแทนน้ำผึ้งได้ในอัตราส่วน 1:1 น้ำตาลทรายขาว 1 ถ้วยสามารถใช้แทนน้ำตาลมะพร้าว 2/3 ถ้วย และนำของเหลว ¼ ถ้วยออกจากสูตรที่ใช้น้ำตาลแห้งแทนได้

___________________________________________________________________________

Органический / био-кокосовый нектар
Вес: 500 мл

Продукт Таиланда.

100% натуральный, веганский | Без химикатов | БЕЗ ГМО | Без глютена | Небеленый | Без рафинированного сахара | Без консервантов | Без добавок ароматизаторов / красителей | Сертифицированный органический продукт | Очень низкий уровень фруктозы

Этот минерализованный щелочной натуральный подсластитель поступает из густого сока цветков кокоса, который затем выпаривается при низкой температуре для получения текучего подсластителя с низким гликемическим индексом. Этот процесс низкотемпературного нагрева гарантирует, что все активные питательные вещества и ферменты останутся нетронутыми, что приносит большую пользу потребителю. Этот сок также можно ферментировать с получением кокосовых аминов (заменитель соевого соуса), а также кокосового уксуса. Кокосы известны тем, что извлекают из своей почвы множество питательных веществ, что делает употребление любых вкусных кокосовых продуктов еще лучше!

Способ применения: 1-2 чайных ложки должно быть достаточно, чтобы подсластить одно сервировочное блюдо. Кокосовый нектар можно использовать вместо меда в соотношении 1: 1. 1 стакан белого сахара можно заменить 2/3 стакана кокосового нектара, а ¼ стакана жидкости можно удалить из рецепта, из которого заменяется сухой сахар.

You may also like