Pumpkin Seeds Flour
Pumpkin Seeds Flour
Pumpkin Seeds Flour
Pumpkin Seeds Flour

Pumpkin Seeds Flour

Regular price 306.00 ฿
/

Organic / Bio Pumpkin Seeds Flour | แป้งเมล็ดฟักทอง

Weight : 500g / 1kg

Benefits for the body (essential fatty acids, EFAs) called Phytosterol (Phytosterol) contain many types of chemical elements. It has a high nutritional value, consisting of protein, fat, zinc, iron, phosphorus, calcium, dietary fiber, vitamin A, as well as substances called "Queerbitin"

ประโยชน์ต่อร่างกาย (essential fatty acids, EFAs) ที่เรียกว่า สารไฟโตสเตอรอล (Phytosterol) มีองค์ประกอบทางเคมีหลายชนิด มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบด้วย โปรตีน ไขมัน สังกะสี เหล็ก ฟอสฟอรัส แคลเซียม ใยอาหาร วิตามินเอ ตลอดจนสารที่เรียกว่า "เควีร์บิติน"

___________________________________________________________________________

Органическая / био мука из тыквенных семечек

Вес: 1 кг

Польза для организма (незаменимые жирные кислоты, незаменимые жирные кислоты) под названием фитостерин (фитостерин) содержат много типов химических элементов. Он имеет высокую пищевую ценность, состоящую из белка, жира, цинка, железа, фосфора, кальция, пищевых волокон, витамина А, а также веществ под названием «квиербитин».

You may also like